Fortsätt till huvudinnehåll

Lättläst + läslust = sant

 I veckan har diskussioner förts om huruvida lättlästa böcker är så lätta att de blir tråkiga att läsa och därmed inte alls bidrar till att skapa läslust.

Så dumt!

I mitt jobb möter jag barn, unga och vuxna som aldrig blivit läsare utan de lättlästa böckerna. Och för att nå en ovan och kanske ovillig läsare duger inte en platt, tråkig bok utan substans. Nej, en lättläst bok behöver vara dubbelt så bra. Annars lägger läsaren ifrån sig boken direkt.

För många läsare är den lättlästa boken en bro över till annan litteratur, och ibland behöver någon stöd att gå vidare. Men glöm inte att det även finns läsare som alltid kommer behöva anpassade böcker.

Självklart finns det mindre bra exempel inom lättläst, precis som det finns inom alla genrer. Men skrota tanken på att böcker måste vara långa och komplicerade för att skapa läsupplevelser. 

....

Den här diskusisonen har tagit fart efter en artikel som tar avstamp i SBI:s bokprovning av 2020 års utgivning av barn- och ungdomsböcker, där Katarina Rejman haft uppgiften att titta extra på utgivningen av kapitelböcker. Katarina Rejman är lektor vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, och visst ligger det en hel del i vad som sägs i artikeln, men att avfärda lättläst som något platt och tråkigt måste bygga på okunskap. Utan lättlästa böcker är det många som aldrig får chansen att uppleva läslust. Artikeln har spridits via TT och flera tidningar har plockat upp den, exempelvis Borås TidningKommentarer