Fortsätt till huvudinnehåll

Skrivkurs nummer fyra

Efter skrivkurs nummer tre funderade jag på att ge mitt skrivande en rejäl chans och satsa mer helhjärtat. Omständigheter på mitt arbete gjorde att jag hösten 2010 vågade steget. Jag började jobba halvtid samtidigt som jag läste Kreativt skrivande/Barn & Ungdom på halvtid. Kursen gick på distans från Mittuniversitetet och omfattade 30 hp fördelat på två terminer.

Kursen hade en obligatorisk uppstartsträff i Härnösand. Jag tog tåget upp. Det tog några timmar från Göteborg ... Jag var spänd och förväntansfull och kände mig lite lagom studentikos. Alla distanskurser startade samma helg så det vimlade av unga studenter på campus. Men på skrivarkurserna var det väldigt blandade åldrar.

Kursen startade med att vi fick skriva haiku (!). Sedan blev vi indelade i lärgrupper och fick träffa våra handledare. Lärgrupperna hölls sedan ihop under hela kursen och vi "träffades" via nätet. Jag hade tur. Jag fick engagerade klasskamrater och en riktigt vass handledare som kunde det här med distanskurser.

Den här ut utbildningen är ingen ren skrivkurs. Den hör hemma under litteraturvetenskap vilket innebar att vi läste en hel del teorier kring barn- och ungdomslitteratur. Vi analyserade även mycket barn- och ungdomsböcker ur olika vinklar. Jag läste massor av roliga, speciella, tankeväckande, nyutkomna och äldre böcker under den här kursen. Men naturligtvis fanns det gott om plats för skrivande. Även om skrivandet var styrt gick det att göra egna tolkningar och jobba med sin egen stil. Vi fick pröva på lyrik, drama, seriestrippar, faktatext, ramsor och helt vanlig prosa.

Kursupplägget innebar att vi varje månad fick ett arbetsblad med ett par skrivuppgifter, teoriuppgifter att lösa med hjälp av kurslitteraturen och analysuppgifter för några barn- och ungdomsböcker. En del av uppgifterna redovisade vi till handledaren och en del diskuterade vi i lärgruppen. Vi fick respons på våra texter både av handledaren och av klasskamraterna. Jag har aldrig fått så konstruktiv respons på mina texter från en lärare som under den här kursen. Även klasskamraterna var bra på att ge kreativ respons. Jag har sparat ALLT och några idéer ska jag jobba vidare på. När tid finnes.

Sammanfattningsvis: En kanonbra utbildning som hjälpte mig att utveckla både skrivande och arbetsprocess enormt mycket. Samtidigt fick jag upp ögonen och började läsa barn- och ungdomsböcker på ett mer reflekterande sätt.

Jag har tyvärr inte så mycket kontakt med någon från den här kursen. Det beror säkert på att vi var geografiskt spridda över hela landet. Men det skulle komma fler kurser ...

Kommentarer