Fortsätt till huvudinnehåll

Artikel om språkträning

I Nypon förlags sprillans nya katalog för vårens böcker finns en artikel om språkträning skriven av mig. Det är jag stolt över! Språkträning är en stor del av familjens vardag och jag delar gärna med mig av vårt sätt att arbeta.

Eftersom det är svårt att läsa på bilden, klipper jag in texten här nedan. Vill du ha ett exemplar av katalogen, beställ den på Nypons webbsida. Den är sprängfylld med härliga, lättlästa böcker!

Lättläst för alla
Ann-Charlotte Ekensten är författare hos oss på Nypon förlag. Hon är också mamma till Malin, som har Downs syndrom. Såhär berättar Ann-Charlotte hur hon lästränar tillsammans med Malin och förbereder henne på att möta den lättlästa boken.

Vi är en språktränande familj. Det blev vi när vår dotter föddes och det visade sig att hon har Downs syndrom, en diagnos som i allmänhet innebär en försenad språkutveckling. När Malin bara var några månader började vi teckna som stöd till talet. Nu när hon är 8 år jobbar vi med lästräning och använder tecken, bilder och ordkort för att göra inlärningen tydligare och roligare.

När vi lästränar väljer vi böcker med korta meningar och fina bilder. Det är även bra om det finns teckenstöd i boken, men om det saknas kompletterar vi själva. Sedan gäller det att bokens innehåll intresserar! Hittar vi inte en färdig bok som är tillräckligt fängslande får vi tillverka en. Med tiden har vi skapat en materialstudio där dator, skrivare, laminator och spiralbindare är våra bästa vänner.

Ordbildsläsning och ordsyntes
När vi börjar arbeta med en bok behöver Malin först träna på att känna igen ordbilderna. Jag tillverkar därför ordkort till boken. Med dem kan vi spela lotto och lägga korten lika-på-lika. Eller så lägger jag ett ordkort bredvid den uppslagna boken och låter Malin peka ut var i meningen hon hittar just det ordet. Samtidigt jobbar vi både med lexikal och med grafisk medvetenhet för att bli säkra på att Malin vet vad orden betyder och att hon känner igen enskilda bokstäver.

Som komplement till ordbilderna jobbar vi med ordsyntes. Då utgår vi från de aktuella ordkorten och ljudar ihop orden, samtidigt som vi skriver dem med hjälp av lösa bokstäver.

Känslan av att vara en läsare
När Malin är bekväm med ordbilderna är det dags att plocka fram boken. Jag börjar med att läsa högt och sedan pratar vi om berättelsen och tittar på illustrationerna. Efter det tar vi återigen fram ordkorten och jobbar med en sida i taget. Vi skriver varje mening med hjälp av ordkorten och läser tillsammans. Förutom att Malin får träning i att både läsa ordbilder och ljuda, får hon i det här skedet känslan av att vara en skrivande och läsande person. En känsla som inte ska underskattas eftersom den gör gott för självförtroendet.

Det är också viktigt att teckna till lästräningen. Tecken fungerar som minneskrokar för Malin. Det blir lättare för henne att känna igen en ordbild eller ljuda en bokstav om hon samtidigt ser och tillverkar tecknet i handen.

Anpassa språkträningen efter barnet
Nyckeln till Malins språkträning är att förtydliga och våga pröva olika vägar. Det gäller att utgå från Malins intressen och hela tiden ligga steget före. Om något inte fungerar behöver vi fråga oss vad vi kan göra annorlunda. Ansvaret för en framgångsrik språkträning kan aldrig läggas på barnet. Det är vi vuxna som måste anpassa oss och tänka nytt.

Vi har valt att språkträna med hjälp av Karlstadmodellen. Det är en pedagogisk modell inom ramen för den humanistiska teorin. Grundare är Iréne Johansson, professor i fonetik och specialpedagogik, och modellen används bland barn och vuxna med olika språksvårigheter. Mer information hittar du på www.karlstadmodellen.se

Ann-Charlotte Ekensten

Kommentarer