fredag 17 mars 2017

De ä bar å åk

Med full respekt för skrivandets hantverk kommer ytterligare en (skämtsam) liknelse mellan att skriva med synopsis och att åka slalom. Det är ju ändå fredag, trevlig helg ;-)

1 kommentar: